رهن و اجاره واحدها

واحد فروش و اجاره جم سنتر با توجه به این که ارتباط مستقیم با مالکین دارد می تواند با اطمینان بیشتر روند کار را جلو ببرد. قیمت گذاری بر اساس مصوبه خواهد بود. همچنین قراردادهای اجاره کد رهگیری دارد.

شماره تماس : 02122839715 – 02122839707

ایمیل: [email protected]

دفتر مدیریت جم سنتر، واحد فروش.

ثبت کد رهگیری در اعتبار معامله شما در هر زمینه‌ای موثر است و با توجه به نیاز مخاطب به اعتماد تمام جانبه نسبت به قراردادی که منعقد می‌شود پشتوانه‌ای جهت به وجود آوردن یک تجربه مناسب از خرید یا اجاره واحدها می‌باشد.

از آنجایی که واحد فروش در جم سنتر بخشی از بدنه مجتمع می‌باشد امکان هماهنگی تمام جانبه با سیستم مدیریت، مالکین و تیم اجرایی جم سنتر را به راحتی برای مخاطبان خود فراهم می‌نماید.

واحد فروش از مشاوره تا نهایی شدن قرارداد پشتیبان شماست.