ورک شاپ کارآفرینی عکاسی تبلیغاتی صنعتی در تاریخ 22 آبان برگزار شد